Právo na odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost FITMANIA s.r.o., www.nakupnet24.cz, se sídlem Zámostní 1155/27 710 00 Ostrava, identifikační číslo: 05505321, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo emailem). Můžete použít přiložený formulář: ZDE pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2

a) Převzetí zboží

- Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět jako na adresu: FITMANIA s.r.o. ul. Strojnická 373, 735 62 Český Těšín. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplytuním 14 dnů.

b) Náklady spojene s vrácením zboží

- Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Zboží je třeba odeslat na vlastní náklady Českou poštou (V žádném případě neposílejte vrácené zboží na dobírku). Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení reklamace.

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

- Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 
 
 
 Internetový obchod: www.nakupnet24.cz
Společnost:FITMANIA s.r.o.
Se sídlem: Zámostní 1155/27 710 00 Ostrava
IČ: 05505321,
E-mailová adresa: info@nakupnet24.cz
   Telefonní číslo:+420 734 221 536
Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz